Dotace

30. 7. 2019 15:23

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO pro rok 2020

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 21. srpna 2019 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 (Zahradní salonek).

Program semináře tvoří přílohu č. 1.

Kontaktní osobou je Ing. Karolína Najmanová. Registraci na seminář zašlete emailem na e-mailovou adresu najmanova.karolina@vlada.cz, a to nejpozději do 14. 08. 2019 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail, organizaci/instituci, případné speciální požadavky na stravu (např. bezlepková strava).

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, za jednu organizaci/instituci předpokládáme účast maximálně dvou osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty