Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

16. 7. 2020 11:48

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021

Seminář se uskuteční dne 25. srpna 2020 od 9.30 h. do 14.30 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program semináře tvoří přílohu č. 1.

Kontaktní osobou je Ing. Karolína Najmanová. Registraci na seminář zašlete emailem na adresu najmanova.karolina@vlada.cz, a to nejpozději do 17. 08. 2020 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení,
e-mail a název organizace/instituce.

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení, jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, a to v souvislosti s nutností dodržení hygienických opatření ÚV ČR v rámci prevence před nákazou COVID-19.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X