Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

23. 8. 2018 17:23

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2019

Seminář se uskuteční dne 13. září 2018 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Program semináře tvoří přílohu č. 1.

Seminář je určen pro žadatele v  dotačním programu ÚV ČR:

Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Registraci na seminář zašlete Mgr. Marcele Šrámkové, sramkova.marcela@vlada.cz, a to nejpozději do 09.09.2018 (včetně). 

V předmětu e-mailu, prosím, uveďte: "Seminář pro žadatele - Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací". V těle e-mailu k registraci na seminář uveďte Vaše jméno, příjmení, e-mail, organizaci/instituci, případné speciální požadavky na stravu (např. bezlepková strava).

Vaše účast bude potvrzena dle pořadí přihlášení. Jelikož je k dispozici pouze omezený počet míst, za jednu organizaci/instituci předpokládáme účast maximálně dvou osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty