Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

27. 8. 2021 15:04

Podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022

Dne 27. srpna 2021 proběhl online seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací.

Seminář k dotačnímu programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací se uskutečnil dne 27. srpna 2021. Obsahem semináře bylo představení změn pro rok 2022, seznámení s obsahem výzvy a průběhem dotačního řízení, dále byli účastníci semináře upozornění na časté chyby v žádostech. V závěru semináře proběhla krátká diskuze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X