Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

2. 6. 2020 9:50

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy