Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

19. 4. 2010 15:46

Vysvětlující memorandum

k doporučení zn. CM/Rec (2007) 14 Výboru ministrů pro členské státy týkající se právního statutu nevládních organizací v Evropě

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty