Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 1. 2012 12:44

NIF 2010

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2010

Dne 4. ledna 2012 byla vládě pro informaci předložena Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty