Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

28. 1. 2009 15:58

NIF 2007

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty