Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

30. 9. 2003 15:22

NIF 2002

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. a II. etapě za rok 2002

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty