Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

13. 9. 2006 12:53

Informace

o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu (Finální verze - Aktualizováno 4. 10. 2006)

Tato verze publikace je již konečná. Oproti předchozím verzím došlo k aktualizaci některých kontaktů a termínů. Publikaci si můžete objednat i v tištěné podobě v libovolném množství na e-mailové adrese: vysin.martin@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty