Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

30. 5. 2023 17:53

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2023.

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 5 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 3 žadatelům byla dotace poskytnuta v plné výši a čtvrtému žadateli byla poskytnuta dotace do zbytkové výše alokace dotačního programu. Jedna organizace nebyla podpořena. Kompletní konečné výsledky naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie