Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 6. 2022 13:03

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2022.

Pro rok 2022 byly podány celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž 3 žadatelům byla dotace poskytnuta. Kompletní konečné výsledky naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie