Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

30. 4. 2021 9:13

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2021.

Pro rok 2021 byly podány celkem 4 žádosti o poskytnutí dotace, přičemž všem 4 žadatelům byla dotace poskytnuta. Kompletní konečné výsledky naleznete v příloze. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie