Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

20. 1. 2022 11:06

Uznání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů u spolků žádajících o dotace z územního rozpočtu

Dne 23. prosince 2021 Ministerstvo financí zveřejnilo ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů stanovisko k ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znějí zákona č. 527/2020 Sb., že je-li žadatelem o dotaci spolek, lze úplný výpis nahradit výpisem částečným podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb., který obsahuje stejné údaje jako výpis úplný. 

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit předložení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, předložením výpisu částečného podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie