Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

25. 8. 2014 10:56

Tisková zpráva ze semináře "Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO od 1. ledna 2015"

Dne 15. srpna 2014 uspořádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvo práce a sociálních věcí jednodenní seminář pod názvem "Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací od 1. ledna 2015".

Seminář byl věnován procesu přechodu poskytování dotací na sociální služby z Ministerstva práce a sociálních věcí na jednotlivé kraje. Zástupci ministerstva seznámili přítomné s metodikou tohoto procesu a s jeho harmonogramem, zástupci krajů informovali o své připravenosti povinnost financování sociálních služeb převzít a zástupci neziskových organizací vyjádřili svoje potřeby a očekávání, spojené s tímto procesem. Semináře se zúčastnilo více než osmdesát lidí z neziskových organizací, orgánů státní správy a samosprávy. Téma se setkalo s velkým zájmem účastníků a proběhla živá a obsažná diskuse.

Prezentace, které na semináři zazněly, Vám nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie