Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 9. 2019 9:38

Pozvání na inspirativní setkání Role nestátních neziskových organizací v 21. století aneb V čem jsou nezastupitelné

Zajímá Vás, co vše by bez nestátních neziskových organizací chybělo v sociálních a návazných službách a kdo a za kolik by je zastoupil?

Srdečně Vás zveme na inspirativní setkání, které proběhne pod záštitou a za osobní účasti zmocněnkyně pro lidská práva, paní profesorky JUDr. Heleny Válkové, CSc.

17. října 2019 od 13:30 hod

Strakova akademie - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Přizvaní odborníci se budou věnovat sociálním a návazným službám, aktuálním potřebám klientů v kontextu společenských změn a schopnosti státu a neziskových organizací na tyto potřeby reagovat.

Registrujte se do 9. října 2019 na emailové adrese rausova.petra@vlada.cz.

Kapacita sálu je omezená, svou registraci proto neodkládejte.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie