Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zápisy z jednání Výboru pro personální nominace

18. 2. 2021 11:35

Dokumenty Výboru pro personální nominace 2021

Záznam čj. 4473/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídicí orgán LOM Praha, s. p.

Záznam čj. 4309/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

Záznam čj. 4941/2021 - UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Textilní zkušební ústav, s.p.

Záznam čj. 3232/2021 - UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s.p.

Záznam čj. 6617/2021 - UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídící orgán Vojenský technický ústav, s. p.

Záznam čj. 7063/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 8613/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Záznam čj. 46656/2020-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní zkušebna strojů, a.s.

Záznam čj. 7979/2021-UVCR 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - správní rada Správa železnic, státní ogranizace

Záznam čj. 12019/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 12020/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 16097/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, státní podnik

Záznam čj. 16099/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Ohře, státní podnik

Záznam čj. 16114/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada  Vojenský technický ústav, s. p.

Záznam čj. 19358/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká pošta, s. p.

Záznam čj. 18202/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy s.p.

Záznam čj. 18203/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí  Labe, státní podnik

Záznam čj. 19694/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Textilní zkušební ústav, s. p.

Záznam čj. 20068/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Textilní zkušební ústav, s. p.

Záznam čj. 19699/2021-UVCR-1

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,  státní podnik

 Záznam čj. 19699/2021-UVCR-2

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik

Záznam čj. 19592/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Záznam čj. 19624/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 19627/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 23343/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 23354/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 23671/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 23690/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Strojírenský zkušební ústav, s.p. , dozorčí rada Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Záznam čj. 23340/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídící orgán Exportní garanční a pojišťovvací společnost, a.s.

Záznam čj. 23352/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Kongresové centrum Praha a.s.

Záznam čj. 25624/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada MERO ČR, a.s.

Záznam čj. 15567/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídící výbor České dráhy, a.s. 

Záznam čj. 24816/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Záznam čj. 30198/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - řídící orgán Letiště Praha, a.s.

Záznam čj. 30193/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada CENDIS, státní podnik

Záznam čj. 30195/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada CENDIS, státní podnik

Záznam čj.29136/2021 

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada OTE, a.s.

Záznam čj. 28922/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo ČEPRO, a.s.

Záznam čj. 28919/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 28921/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 30605/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 30608/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 30609/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Záznam čj. 32448/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Moravy, státní podnik

Záznam čj. 32516/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo ČEPRO, a. s.

Záznam čj.39749/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo PRISKO a.s.

Záznam čj. 40184/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, státní podnik

Záznam čj. 42949/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Lesy České republiky, s.p.

Záznam čj. 42219/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Státní zkušebna strojů, a.s.

Záznam čj. 32515/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Národní rozvojová banka, a.s.

Záznam čj. 40189/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo ČEPRO, a.s.

Záznam čj. 42886/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik

Záznam čj. 36065/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Česká exportní banka, a.s.

Záznam čj. 41975/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Záznam čj. 45189/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Labe, státní podnik

Záznam čj. 45188/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Záznam čj. 45121/2021-UVCR

Záznam o konání a průběhu nominačního pohovoru - představenstvo Kongresové centrum Praha, a.s.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X