Členové

11. 2. 2021 15:04

Ing. Petr Špirhanzl

člen Výboru pro personální nominace

Funkční období:

5 let

Profesní životopis:

duben 2015–dosud – Úřad vlády ČR, státní tajemník

únor - dubne 2015 – Úřad vlády ČR, ředitel Odboru technicko-hospodářského

leden - duben 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vrchní ředitel Kabinetu ministra

2012 - 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitel Odboru financování regionálního školství a finančních nástrojů

2010–2012 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vrchní ředitel Sekce financování a správy

2010 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  náměstek ministra Skupiny základního, středního a vyššího odborného vzdělávání

2007 - 2009 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  ředitel Odboru dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2006 - 2007 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  náměstek ministryně Skupiny základního, středního a vyššího odborného vzdělávání

2005 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vrchní ředitel Sekce správní a lidských zdrojů

2001 - 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitel Odboru dalšího vzdělávání

1999 - 2000  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitel Odboru řízení školských úřadů

Rok narození:

1961

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X