Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

5. 2. 2009 15:13

Výsledky 47. zasedání LRV dne 5. 2. 2009

LRV projednala 4 návrhy zákonů s těmito výsledky:

1. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (předkladatel: min. vnitra).

LRV projednala předložený návrh věcného záměru zákona a doporučila předkladateli připravit jeho nové znění s tím, že návrh bude nově projednání LRV.

2. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (předkladatel: min. vnitra, spravedlnosti a financí)

LRV projednala předložený návrh zákona a rozhodla doporučit vládě přijetí zákona ve znění připomínek, vzešlých z projednání zákona v LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: min. pro místní rozvoj)

LRV projednala předložený návrh zákona s tím, že předkladatel návrh zákona přepracuje a poté předloží k novému projednání v LRV v nejbližším možném termínu.

4. Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (předkladatel: min. zahraničních věcí)

LRV projednala předložený návrh zákona s tím, že tato norma bude přepracována a znovu předložena LRV k projednání na některém dalším zasedání LRV.

Praha, 5. 2. 2009

Simona Cigánková, mluvčí ministra a předsedy LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X