Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 9. 2010 12:14

Vláda dnes jmenovala nové členy Legislativní rady vlády

Na svém dnešním zasedání vláda jmenovala 4 nové členy Legislativní rady vlády

Po vyhodnocení činnosti Legislativní rady vlády za období od jmenování LRV 13. září 2006 do 1. srpna 2010 bylo zjištěno, že stávající složení Legislativní rady vlády jako jejího vrcholného odborného poradního orgánu v oblasti legislativy vyžaduje, aby byla stávající Rada doplněna o nové odborníky. Ti by měli svojí erudicí a výkonností v nadcházejícím náročném období účinně přispět ke kvalitnímu zajištění řešení úkolů vlády na úseku normotvorby a v potřebné míře pomoci zvládnout očekávaný výrazný nárůst dynamiky legislativní aktivity.

Posílení odborných dispozic Legislativní rady vlády se jeví potřebným zvláště v oblastech práva ústavního, občanského, správního a trestního, jakož i na úseku evropského práva, zejména při posuzování legislativních návrhů z hlediska souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, souladu s právem Evropských společenství a z hlediska nezbytnosti jejich předkládání a srozumitelnosti. Významným úkolem při doplnění složení Legislativní rady vlády je také posílení odborné dispozice tohoto orgánu na úseku občanského práva.

Vláda tedy na svém dnešním zasedání vzala na vědomí rezignaci doc. JUDr. Josefa Kotáska, Ph.D. na funkci člena Legislativní rady vlády, a jmenovala s účinností od 1. září 2010 tyto nové členy LRV:

  • JUDr. PhDr. Petra Mlsnu,
  • Ph.D., prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše,
  • JUDr. Pavla Staňka
  • Mgr. Michala Mazla

LRV má tak nyní 32 členů.

Ing. Simona Cigánková

Tisková mluvčí LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X