Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

8. 10. 2010 15:15

Poslední zářijový den proběhl odborný seminář o prolínání veřejného a soukromého práva

Ve čtvrtek 30. září 2010 proběhl v Hrzánském paláci v Praze 1 odborný seminář na aktuální téma vybraných aspektů prolínání veřejného a soukromého práva.

Seminář, který společně pořádalo Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády České republiky a Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, zaštítil svou přítomností a úvodním slovem ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jiří Pospíšil. Jednotlivé referáty pak přednesli renomovaní odborníci, z nichž mnozí jsou i členy Legislativní rady vlády České republiky.

Doc. JUDr. Vladimír Mikule z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil dopolední blok semináře přednáškou s názvem Důvody a význam rozlišování mezi právem veřejným a soukromým. Mgr. Jitka Zavřelová z Krajského soudu v Praze se ve svém referátu zabývala problematikou dualismu práva v rozhodování zvláštního senátu;  JUDr. Josef Vedral, Ph.D., (Úřad vlády České republiky) přednesl referát s názvem Soukromoprávní instituty ve veřejném právu; Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSC., (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) se ve svém vystoupení zabýval otázkou, zda všechny problémy vyřeší veřejné právo. Dopolední blok semináře uzavřel referátem na téma Veřejnoprávní souvislosti obecného občanského práva Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Odpolední část semináře zahájil JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti a ředitel Sekce předsedy Legislativní rady vlády, a to přednáškou na téma Spolkové právo: dilema veřejnoprávní regulace a soukromoprávní autonomie. Poté se Prof. JUDr. Milana Hrušková z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci věnovala otázce setkávání soukromého a veřejného práva při vzniku manželství. O problematice vztahu soukromého a veřejného práva v obchodním právu pak přednášel Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát.  JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) uzavřel odpolední část semináře přednáškou s názvem K některým veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům podnikání.

Semináře se účastnilo na 50 expertů z různých oblastí a oborů práva, z nichž řada využila možnosti diskuse k jednotlivým příspěvkům. Všichni zúčastnění závěrem ocenili vysokou odbornou úroveň semináře a jeho přínos pro budoucí využití při tvorbě a aplikaci právních předpisů v České republice.

Simona Cigánková, tisková mluvčí LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X