Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

24. 2. 2009 14:10

Ministr Pavel Svoboda na londýnské konferenci o boji proti antisemitismu

Ministr a předseda LRV P. Svoboda se ve dnech 16. – 17. 2. 2009 zúčastnil jednání „London Konference on Combating Antisemitism“.

Pořadateli této inaugurační konference o boji proti antisemitismu jsou britské MZV (FCO) a Meziparlamentní koalice pro boj s antisemitismem (ICCA).

Mezi delegáty bylo na 70 zákonodárců z celého světa, seznam účastníků zahrnoval také italského či britského ministra zahraničí.

Ministr Svoboda vystoupil na plenárním zasedání konference. V panelu, předsedaném náměstkem ministra zahraničních věcí UK lordem Mallochem-Brownem vystoupil ministr se svým příspěvkem na téma českých perspektiv právních aspektů boje proti antisemitismu.

Vzhledem k charakteru diskuse ministr ve své řeči upozornil také na osobnostní a civilizační aspekty antisemitismu, na jeho novodobé příčiny a na nutnost nápravy stavu ne pouhými represemi, ale výchovou dětí i dospělých a důslednou výstavbou jiného žebříčku hodnot ve společnosti.

Ministr Svoboda taktéž vyjádřil svoji hlubokou lítost nad nečekaným skonem jeho kolegy i osobního přítele p. velvyslance Winklera, kterého mnozí z účastníků jednání osobně znali..

Konference přijala závěrečnou deklaraci a konstatovala, že toto jednání bylo startovacím bodem, ze kterého budou vycházet další mezinárodní konference, které jsou již naplánovány.

Praha, 18. únor 2009

Simona Cigánková, mluvčí ministra a předsedy LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X