Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 12. 2009 9:39

Legislativní radě vlády bude předsedat ministr Pavel Zářecký

Do čela Legislativní rady vlády byl v pondělí 30. listopadu 2009 jmenován JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

V současné době působí jako vedoucí katedry veřejné správy a práva Vysoké školy mezinárodních vztahů a veřejné správy (VŠMVV) v Praze a též jako ředitel Institutu vzdělávání VŠMVV ve veřejné správě a školství. Od roku 1991 zastával funkci člena Legislativní rady vlády.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1964 působil do roku1965 jako čekatel Městské prokuratury v Praze, poté byl v letech 1966 až 1969 vědeckým pracovníkem na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda, z armády odešel na vlastní žádost. V letech 1969 až 1979 pracoval jako odborný pracovník Ústavu státu a práva Československé akademie věd, současně byl také zaměstnancem Institutu průmyslové výchovy Praha a Ústavu státní správy v Praze, kde působil až do roku 1990.

V roce 1990 se stal náměstkem ministra vnitra ČR. Ve funkci setrval dva roky. Jako náměstek místopředsedy vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a státní správu působil od roku 1992 do roku 1996. Prvním náměstkem ministra spravedlnosti byl od července 1996 do září roku 1998. Poté pracoval jako náměstek ministra vnitra, a to od září 1998 do dubna 2005. Jako ministr vlády bez portfeje a předseda legislativní rady vlády působil od dubna 2005 do září 2006.

Po listopadu 1989 začal učit na právnických fakultách v Praze a Plzni, přednášel i na policejní akademii. Byl mimo jiné členem vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, stejný post zastával i na pražské policejní akademii.

Pavel Zářecký se narodil 21. dubna 1940 v Mělníku. Je ženatý a má dceru. Publikoval desítky odborných studií a popularizačních článků. V roce 1990 získal akademický titul kandidát věd (CSc.)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X