Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 12. 2021 7:39

Legislativní rada vlády se zabývala návrhem zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

Legislativní rada vlády na svém 255. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 2. prosince 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednala návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu a dále se též zabývala návrhy změn v jejích pracovních komisích.

Nejprve se Legislativní rada vlády věnovala návrhu změn v jejích pracovních komisích. Legislativní rada vlády konkrétně

  • vzala na vědomí rezignaci doc. JUDr. PhDr. Marka Antoše, Ph.D., LL.M., na funkci člena pracovní komise pro veřejné právo I – správní právo č. 3,
  • odvolala Mgr. Radanu Gogovou z funkce členky pracovní komise pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci,
  • jmenovala Mgr. Jiřího Gaňa do funkce člena pracovní komise pro soukromé právo a
  • vzala na vědomí rezignaci Mgr. Zdeňka Zajíčka na funkci člena pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace a na jím uvolněné místo jmenovala Ing. Zbyňka Spoustu.

Následně se Legislativní rada vlády zabývala návrhem zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který vládě předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho cílem je upravit postupy při přípravě, výstavbě a provozování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, tedy úložiště umístěného stovky metrů pod zemským povrchem a určeného zejména pro ukládání vysokoaktivního odpadu, a způsob, jakým je v nich zajišťováno respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu atomového zákona, a jejich občanů. Diskuze Legislativní rady vlády k návrhu zákona se vedla například nad systematikou návrhu zákona, definicí hlubinného úložiště nebo nad výběrem jeho umístění. S ohledem na charakter připomínek, které k návrhu zákona členové Legislativní rady vlády vznesli, vyústila tato diskuze v závěr přerušit jeho projednávání za účelem jeho dopracování podle připomínek a doporučení Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X