Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

4. 9. 2020 15:59

Legislativní rada vlády se sešla nad zákonem o metrologii a věcným záměrem zákona o účetnictví

Legislativní rada vlády na svém 242. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 3. září 2020 v Hrzánském paláci, projednávala návrh zákona o metrologii a návrh věcného záměru zákona o účetnictví a dále se též zabývala návrhem na změnu v její pracovní komisi.

Nejprve se Legislativní rada vlády věnovala návrhu na odvolání Mgr. Jiřího Kauckého z funkce místopředsedy a člena pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. Mgr. Jiří Kaucký požádal předsedkyni Legislativní rady vlády o odvolání z funkce místopředsedy a člena uvedené pracovní komise z důvodu jeho jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Legislativní rada vlády s navrhovanou změnou v její pracovní komisi vyslovila souhlas.


Následně se Legislativní rada vlády zabývala návrhem zákona o metrologii, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Návrh zákona vymezuje rámec nezbytné regulace systému metrologického zabezpečení České republiky. Jeho cílem je reagovat na technologický vývoj v oblasti měřidel a měření. Po rozpravě, která se mimo jiné vedla nad povahou prováděcích právních předpisů, jejichž vydání k provedení navržené úpravy předloha zákona předpokládá, a také nad charakterem rozhodovací činnosti Českého metrologického institutu, bylo projednávání tohoto návrhu zákona přerušeno za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů Legislativní rady vlády.


Dále Legislativní rada vlády projednávala návrh věcného záměru zákona o účetnictví, který připravilo Ministerstvo financí. Jeho cílem je modernizovat právní předpisy v oblasti účetnictví tak, aby vyhovovaly aktuálním požadavkům uživatelů na výstupy v účetnictví. Diskuse Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru zákona se soustředila zejména na formu účetních předpisů a pojmový aparát. Výsledkem projednání je doporučení Legislativní rady vlády návrh věcného záměru zákona schválit s tím, že její připomínky budou zapracovány do návrhu zákona o účetnictví navazujícího na schválený věcný záměr zákona.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X