Tiskové zprávy

21. 3. 2013 16:48

Legislativní rada vláda schválila návrh věcného záměru zákona o přestupcích

Ve čtvrtek 21. března 2013 Legislativní rada vlády projednala a doporučila vládě ke schválení návrh věcného záměru zákona o přestupcích, na základě kterého bude vypracován nový zákon o přestupcích. Návrh představuje změnu koncepce v oblasti správního trestání.

Cílem návrhu věcného záměru zákona je vytvořit obecnou právní úpravu odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob tak, aby předpoklady odpovědnosti za přestupky i tzv. jiné správní delikty byly obsaženy v jednom zákoně. Dosud jsou totiž rozptýlené asi ve 200 jiných zákonech.

Nový zákon o přestupcích by měl upravit společně podmínky odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek s nezbytnými zvláštnostmi týkajícími se podmínek vzniku odpovědnosti u fyzických osob na straně jedné a u právnických a podnikajících fyzických osob na straně druhé, stanovit druhy sankcí za přestupky a podmínky jejich ukládání a upravit postup správních orgánů při projednávání přestupků.

Za přestupek tak budou odpovídat jak fyzické osoby, tak podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Mimo režim navrhované právní úpravy by zůstaly pouze platební, disciplinární a pořádkové správní delikty.

Stávající zákon o přestupcích z roku 1990 bude zrušen. Současně s novým zákonem o přestupcích bude proto přijat změnový zákon, který by převedl převážnou část skutkových podstat přestupků obsažených dnes v zákoně o přestupcích do zákonů, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení je znakem skutkové podstaty.

Ty skutkové podstaty přestupků, které nebude možno ze stávajícího zákona převést do zákonů, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení je znakem postihované skutkové podstaty, bude obsahem zvláštní části nového zákona o přestupcích. Šlo by především o přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku a proti občanskému soužití.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X