Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

5. 4. 2012 11:23

Program 97. zasedání LRV a jeho výsledky

 dne 5. duna 2012

1. Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách (předkladatel: ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.) – č.j. 54/12.

LRV projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.

2. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (předkladatel: ministr vnitra Jan Kubice) – č.j. 86/12.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr vnitra Jan Kubice) – č.j. 194/12.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila, a to do příštího zasedání LRV; do té doby předloží předkladatel upravené znění návrhu zákona.

4. Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 175/12.

LRV doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) – č.j. 280/12.

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X