Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

30. 1. 2007 9:41

Program 8. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 8. února 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno s tím, že návrh zákona bude projednán na první březnové schůzi LRV. Předkladatel má lhůtu do konce února, aby dopracoval sporná a chybějící ustanovení v návrhu zákona.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona neschválit z důvodů uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer
Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno na 6. zasedání Legislativní rady vlády dne 11. ledna 2007.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění stanoviska LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X