Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

16. 1. 2007 9:55

Program 7. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 25. ledna 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila a stanovila předkladateli lhůtu do konce února 2007 na dopracování návrhu zákona.

2. Návrh zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů

Předkladatel: ministr životního prostředí Petr J. Kalaš

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila bez stanovení lhůty pro předkladatele pro dopracování předloženého návrhu zákona.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr financí Ing. Vlastimil Tlustý, CSc., ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová a guvernér České národní banky doc. ing. Zdeněk Tůma, CSc.

Legislativní rada vlády doporučuje návrh zákona vládě ke schválení.

4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Projednávání návrhu zákona na Legislativní radě vládě bylo odloženo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X