Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

16. 9. 2010 8:26

Program 64. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 16. září 2010

1.    Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu platidel) (předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek a guvernér České národní banky Ing. Miroslav Singer, Ph.D.).

 

         LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

 

 

2.     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  ve znění pozdějších  předpisů (předkladatel: ministr dopravy JUDr. Vít Bárta).

 

          LRV projednávání návrhu zákona se souhlasem 

          předkladatele přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X