Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

20. 5. 2010 8:27

Program 62. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 20. května 2010

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA) – č.j. 262/10. 

 LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: ministr dopravy Ing. Gustav Slamečka, MBA) – č.j. 261/10.

 LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila.

3. Návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování (předkladatel: ministr vlády ČR pro lidská práva Michael Kocáb) – č.j. 284/10.

LRV vzala na vědomí, že předkladatel vzal návrh zpět.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X