Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

3. 1. 2007 11:09

Program 6. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 11. ledna 2007

1. Návrh zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman a předseda Českého báňského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.

Projednávání návrhu zákona bylo Legislativní radou vlády přerušeno a předkladateli byla stanovena lhůta 3 týdnů pro dopracování návrhu zákona.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer

Projednávání návrhu zákona bylo Legislativní radou vlády přerušeno do doby vyjasnění koncepce vstupů do veřejných databází mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová

Návrh zákona byl Legislativní radou vlády doporučen vládě ke schválení ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí Ing. Petr J. Kalaš

Návrh zákona byl Legislativní radou vlády doporučen vládě ke schválení ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X