Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

7. 4. 2009 10:30

Program 50. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 7. až 9. dubna 2009 v Kroměříži

Návrh občanského zákoníku (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala ministrem spravedlnosti předložený návrh nového občanského zákoníku a doporučila vládě vyslovit s předloženým legislativním návrhem souhlas ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a připomínek vzešlých z projednání návrhu v LRV.

Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala ministrem spravedlnosti předložený shora uvedený návrh zákona a doporučila vládě vyslovit s předloženým legislativním návrhem souhlas ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a připomínek vzešlých z projednání návrhu v LRV.

Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala ministrem spravedlnosti předložený návrh nového zákona o mezinárodním právu soukromém a doporučila vládě vyslovit s předloženým legislativním návrhem souhlas ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a připomínek vzešlých z projednání návrhu v LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X