Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

7. 12. 2006 14:37

Program 5. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 15. prosince 2006

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.

2. Návrh zákona o léčivech
Předkladatel: ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA

Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno, předkladatel návrh zákona dopracuje v souladu s připomínkami Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X