Programy zasedání a výsledky

21. 6. 2021 9:40

Program 254. zasedání LRV 1. 7. 2021 a jeho výsledky

1.7.2021

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí) - čj. 489/21

LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit a zároveň ve svém stanovisku vládu v obecné rovině upozornila na nedostatky návrhu.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - (předkládá Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí) - čj. 488/21

LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit a zároveň ve svém stanovisku vládu v obecné rovině upozornila na nedostatky návrhu.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - (předkládá Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí) - čj. 487/21

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X