Programy zasedání a výsledky

27. 11. 2018 11:41

Program 213. zasedání LRV 29. 11. 2018 a jeho výsledky

29.11.2018

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb.  (předkládá Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, spolupředkladatel JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti) - č.j. 878/18

LRV doporučila návrh zákona schválit.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X