Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

24. 7. 2007 11:15

Program 21. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 9. srpna 2007

1. Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek Legislativní rady vlády
.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič a místopředseda vlády a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík

Legislativní rada vlády nedoporučuje vládě schválit návrh zákona.

5. Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík

Legislativní rada vlády doporučuje schválit návrh zákona ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

6. Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Předkladatel: předseda Českého statistického úřadu Ing. Jan Fischer, CSc.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh věcného záměru zákona.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X