Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

24. 7. 2007 10:56

Program 20. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 16. července 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
Předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr kultury Mgr. Václav Jehlička a ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman
Bod byl stažen dopisem ministra kultury ze dne 14. června 2007 z programu 18. zasedání Legislativní rady vlády. Na 19. zasedání Legislativní rady vlády byl bod přerušen.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X