Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

11. 10. 2006 14:56

Program 2. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 19. října 2006

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.

Projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se přerušuje a předkladatel návrh zákona dopracuje ve spolupráci s Odborem vládní legislativy.

2. Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. října 2006 (č.j. 2006/60323-52), týkající se ústavních a jiných věcných a právních problémů nové pracovněprávní úpravy (materiál zařazen ve smyslu článku 2 písm. d) Statutu Legislativní rady vlády).
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas

V rámci bodu 2 projednání Legislativní rady vlády k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4. října 2006 (č.j. 2006/60323-52) týkajícího se ústavních a jiných věcných a právních problémů nové pracovněprávní úpravy přijala Legislativní rada vlády toto stanovisko:

Po projednání předloženého materiálu „Věcné a právní problémy nové úpravy pracovních vztahů“ Legislativní rada vlády vyjadřuje podle čl. 2 písm. c) Statutu Legislativní rady vlády, že s ohledem na rozsah a závažnost problémů v něm uvedených, je namístě odložit účinnost zákonů obsahujících novou úpravu pracovně právních vztahů a zákonů s ní souvisejících, neboť jejich uvedení do praxe by vyvolalo obtížně řešitelné problémy; v návaznosti na to pak zpracovat a předložit návrhy příslušných zákonů.

Legislativní rada vlády má zato, že odložení účinnosti zákonů není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X