Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

3. 5. 2007 14:41

Program 16. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 18. května 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Legislativní rada vlády návrh zákona schvaluje s tím, že předkladatel zapracuje do návrhu zákona připomínky vznesené na jednání Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Legislativní rada vlády návrh zákona schvaluje a doporučuje jej vládě ke schválení.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím a některé další zákony

Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer

Legislativní rada vlády návrh zákona nedoporučuje vládě ke schválení. Předkladatel se na jednání Legislativní rady vlády rozhodl návrh zákona stáhnout s tím, že jej po přepracování předloží opětovně vládě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X