Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

26. 4. 2007 8:42

Program 15. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 3. května 2007

1. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, ministryně vlády ČR MUDr. Džamila Stehlíková a zmocněnec vlády pro lidská práva a předseda Rady vlády pro lidská práva Ing. Jan Litomiský

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit s tím, že předkladatel zapracuje připomínky Legislativní rady vlády do návrhu zákona a předloží je odboru vládní legislativy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X