Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

17. 4. 2007 15:57

Program 14. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 20. - 21. dubna 2007

14. dvoudenní výjezdní zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve dnech 20. a 21. dubna 2007 v Lipnici nad Sázavou

V pátek 20. 4. od 13 hodin bude Rada diskutovat procedurální otázky související s jednáním Legislativní rady vlády, způsob nakládání se závěry LRV a problematiku formulace závěrů na jednání LRV.
Dalším bodem programu budou prováděcí právní předpisy práva Evropských společenství (směrnice Komise ES s krátkou transpoziční lhůtou), způsob jejich transpozice (převodu) do českého práva i úskalí legislativního charakteru.
Členové rady dále proberou způsob úpravy sankcí v návrzích právních předpisů, vztah správních a trestních sankcí a tématiku adaptace Nařízení ES z hlediska sankcí do vnitrostátního práva.
V sobotu od 9 hodin bude na programu jednání Rady téma zmocňovacích ustanovení v zákonech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X