Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

28. 3. 2007 12:58

Program 13. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 5. dubna 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil
Návrh zákona byl stažen z programu 9. zasedání Legislativní rady vlády dne 22. února 2007.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění stanoviska odboru vládní legislativy a připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády.

2. Upravené znění návrhu zákona o léčivech

Předkladatel: ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA a ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič
Návrh zákona byl projednán na 5. zasedání Legislativní rady vlády dne 15. prosince 2006; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění stanoviska odboru vládní legislativy a připomínek Legislativní rady vlády.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman

Legislativní rada vlády nedoporučuje vládě návrh zákona schválit.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Karel Čada

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona shválit ve znění stanoviska odboru vládní legislativy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X