Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

27. 3. 2007 11:16

Program 12. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 29. března 2007

1. Plán Legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 – 2010
Předkladatel: ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Cyril Svoboda

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit s tím, že předkladatel vyhoví připomínkám vzneseným na jednání Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X