Programy zasedání a výsledky

4. 4. 2013 7:33

Program 117. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 4. dubna 2013


1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr vnitra Jan Kubice) – č.j. 568/12.

LRV doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

2. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 151/13.

LRV doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

3. Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 216/2009 Sb. (zákon o převodu jednotek některých bytových družstev) (předkladatel: ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský) – č.j. 216/13.

LRV doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X