Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

21. 9. 2006 14:20

Program 1. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 2. října 2006

1. Návrh zákona o zřízení zvláštního účtu k financování protipovodňových opatření zřízených Ministerstvem zemědělství
Předkladatel: ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová

Ponechána lhůta do 30.10.2006 na vyjasnění problematických okruhů definovaných na jednání Legislativní rady vlády

2. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
Předkladatel: ministr kultury Mgr. Martin Štěpánek

Legislativní rada konstatovala, že návrh vyhlášky vychází z rámce zákonného zmocnění § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X