Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

11. 5. 2006 14:03

Program 181. zasedání LRV

dne 11. května 2006

1. Návrh věcného záměru zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV vzala na vědomí, že předkladatel bere návrh věcného záměru zákona zpět.

2. Diskuse na téma: "Současné problémy legislativního procesu v ČR a jejich řešení"

Proběhla diskuse na téma "Současné problémy legislativního procesu v ČR a jejich řešení".

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X