Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

23. 2. 2006 12:07

Program 179. zasedání LRV

dne 23. února 2006

1. Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Předkladatel sdělí do 1 týdne předsedovi LRV, zda návrh zákona stáhne z vlády; pokud se tak nestane, LRV vydá pro vládu negativní stanovisko.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky, ve znění nařízení vlády č. 328/2002 Sb.
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Bod vypuštěn.

3. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o přepravě ropy a ropných produktů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

Přerušeno: 176. zasedání LRV dne 3. listopadu 2005.
LRV doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

Předkladatel sdělí do 1 týdne předsedovi LRV, zda návrh zákona vezme z vlády zpět; pokud se tak nestane, LRV vydá negativní stanovisko pro vládu.

5. Návrh změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády a některá další opatření
Předkladatel: ministr a předseda LRV JUDr. Pavel Zářecký a vedoucí Úřadu vlády ČR JUDr. Ivan Přikryl

Připomínky vznesené k novele Legislativních pravidel vlády budou zapracovány.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X