Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

26. 1. 2006 11:59

Program 178. zasedání LRV

dne 26. ledna 2006

1. Návrh zákona o sdílení dat při výkonu veřejné moci a o změně některých dalších zákonů (zákon o sdílení dat)
Předkladatel: ministryně informatiky Ing. Dana Bérová

LRV vzala na vědomí, že předkladatel do jednoho týdne předsedovi LRV písemně sdělí, zda návrh zákona z vlády bere zpět; pokud se tak nestane, vydá LRV pro vládu negativní stanovisko.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV vzala na vědomí, že předkladatel do jednoho týdne předsedovi LRV písemně sdělí, zda návrh zákona z vlády bere zpět; pokud se tak nestane, vydá LRV pro vládu negativní stanovisko.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno 176. zasedání LRV dne 3. listopadu 2005 a 177. zasedání LRV dne 15. prosince 2005.
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X