Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

3. 11. 2005 11:27

Program 176. zasedání LRV

dne 3. listopadu 2005

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

2. Upravené znění návrhu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno: 173. zasedání LRV dne 15. září 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV projednávání návrhu zákona přerušila; předkladatel návrh zákona upraví podle zpráv zpravodajů prof. Švestky a prof. Dědiče, a to do 1 měsíce.

4. Upravené znění návrhu zákona o insolvenčních správcích a o Asociaci insolvenčních správců České republiky (zákon o insolvenčních správcích)
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 174. zasedání LRV dne 6. října 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy, které budou dopracovány podle závěrů z jednání LRV dne 3. 11. 2005. Po zpracování nového upraveného znění provede kontrolu zpravodaj LRV doc. Vopálka.

5. Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
Předkladatel: ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila. Předkladatel návrh zákona upraví podle připomínek zpravodajky LRV doc. Kružíkové a podle závěrů z diskuse na zasedání LRV dne 3. 11. 2005. Předkladatel upravené znění předloží do 30. 11. 2005.

6. Návrh věcného záměru zákona o přepravě ropy a ropných produktů potrubním přepravním systémem a jejich skladování
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban

LRV projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X